DERS İZLENCELERİ VE DERS PERFORMANS OTOMASYONU UYGULAMASI

2015-2016 Öğretim yılında uygulamaya giren bu uygulama iki adımdan oluşmaktadır:

1. ADIM:

AÇILAN HER DERS İÇİN BİR “DERS İZLENCESİ” HAZIRLANMASI.

Ders izlencesi “verilecek dersin, yapılacak sınavların, müfredatın, hangi haftada, hangi konuların haftalık ders saatlerinde nasıl ve ne şekilde sunulacağını gösteren bir rehber ya da plandır.”

DERS İZLENCESİ NASIL HAZIRLANIR?

2015-2016 öğretim yılında yetkili kurullarca ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarını, okutacakları her bir farklı ders için ekte örneği sunulan “Ders İzlencesi”ni hazırlamaları gerekmektedir.

Hazırlanan izlenceler

 • a) http://derspot.bayburt.edu.tr adresinde KULLANICI ADI VE ŞİFRE İLE GİRİŞ YAPILARAK yüklenecektir.
 • b) Öğrenci için bir rehber niteliğinde ve öğretim üyesi için de derse hazırlık yapılması açısından önem arz etmektedir.
 • c) Yarıyıl başında ilk derste öğrencilere fotokopi yapılarak dağıtılacaktır.
İZLENCE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
 • 1) Mevcut müfredatın yeniden gözden geçirilerek oluşturulması (Bologna Ders Paketlerine uygun olmalı)
 • 2) İlgili alanda varsa yeni bilimsel gelişmelerin, konuların, tamamlayıcı, destekleyici bilgilerin ve kaynakların eklenmesi,
 • 3) Konuların öğretim ilke ve yöntemlerine göre (kolaydan zora, basitten karmaşığa, proje tabanlı, somuttan soyuta, çoklu zekâ kuramı vd.) hazırlanması
 • 4) Ulaşılabilir, kullanılabilir, satın alınabilir kaynakların tavsiye edilmesi,
 • 5) Bu dönemden sonra okutulacak her derste en az bir kitabın takip edilmesi zorunludur. Dolayısıyla ders kitabı olacak kaynak kitabın, kaynaklar listesine birinci kaynak olarak yazılması gerekmektedir.
 • 6) Dersin en az bir kaynaktan takip edilmesi öğrenciye zorunlu kılınacaktır. Bunun için o kaynağın adı, yazarı, fiyatı, baskı numarası, yayınevi gibi bilgilerin izlencede açıkça belirtilmesi, ayrıca KPSS sınavlarına hazırlık kaynaklarına da yer verilmesi,
 • 7) Öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanlarda iş-meslek edinmelerini temin eden KPSS-Alan gibi sınavlara, eğitim gördükleri bu yıllarda hazırlamak amacıyla ilgili konulara/sorulara ders izlencesinde, müfredatına daha fazla yer verilmesi,
 • 8) Önceki yıllarda çıkmış sorulara ve öğretim üyesinin hazırlayacağı sorulara/anlatımlara derslerde ve izlencede yeterli zamanın ayrılması,
 • 9) İçerikte, müfredat güncellemeleri ve alan sınavlarına hazırlık amacıyla yapılacak ekler ile beraber geçmiş yıllara göre müfredatta %20-30 civarında bir artışın sağlanması,
 • 10) Teorik ders ve diğer faaliyetlerde (laboratuvar, uygulama, gezi, gözlem, atölye vd.) izlencede belirtilen haftalık plâna azami surette bağlı kalınarak dersin işlenmesi hedeflendiğinden; “haftalık ders saati –müfredat” dengesinin uygulanabilir olması,

kararlaştırılmıştır.

İZLENCELER İÇİN AÇIKLAMA
 • Öğretim üyesi gireceği her farklı ders için farklı bir izlence hazırlamak zorundadır.
 • Ders adı aynı olan fakat kodu farklı olan ve farklı bölümlerde bulunan derslerin izlencesi aynıdır (bunlar ortak zorunlu dersler olabilir).
 • Aynı bölümde aynı isimli derse (bölünmüş dersler) giren farklı öğretim üyeleri, ders izlencelerini ayrı ayrı hazırlayabilecekleri gibi ortaklaşa olarak da hazırlayabilirler, ara sınav ve yarıyıl sınavlarını ortak sorularla aynı zamanda yapabilirler (zümre).
 • Her öğretim üyesi kendi girdiği dersin izlencesini kendisi hazırlamaktan ve uygulamaktan sorumludur.
 • İzlencede belirtilen konular (müfredat) sene içinde dersler işlenirken değiştirilemez. Bunun için yetkili kurullardan izin alınması gerekir.

2. ADIM

DERS PERFORMANS OTOMASYONU (DERSPOT)

Öğretim elemanlarımızın ve eğitim faaliyetlerimizin verimliliğini/kalitesini arttırmak amacıyla üniversitemize özgü olarak hazırlattığımız “Ders Performans Otomasyonu (DERSPOT)” yazılımı uygulamasına ân itibarıyla başlanmış bulunmaktadır.

Yürüteceğiniz derslere ait ders izlencelerinizi belirtilen tarihleri arasında yüklemenizi bekliyoruz. Daha sonra, bölüm ve üst yönetim birimleri, izlenceleri ve haftalık ders dağılımını onaylayarak (veya düzeltilmesini isteyerek) haftalık ders programınızı ders içerikleriniz (izlenceler) ile hizmete hazır hale getirecektir.

Sistemdeki onaylı ders programını ve izlenceleri öğrenciler başta olmak üzere tüm kullanıcılar istedikleri zaman diliminde Fakülte/MYO/Bölüm/Ders Adı/Öğretim Üyesi Adı kriterlerine göre görüntüleyebileceklerdir. Böylece öğrenciler, o gün/o haftaki dersin içeriğine/ayrıntılarına, önceki/sonraki haftaki konularına ve varsa o hafta için ödev hazırlama gibi etkinliklere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabileceklerdir. Öğretim üyeleri de haftalık ödev, sınav, ara sınav, etkinlik, uygulama vs gibi etkinlikleri dönem içerisinde “Haftalık İzlenceler” kısmında güncelleyerek dersini alan öğrencilerine kolay ve hızlı biçimde ulaşarak performanslarını arttırmaya çalışacaklardır.

DERSPOT yazılımı dersin işlenmesinden sonraki süreçte ise şu adımları izleyecektir: Sene başında X dersine ders kaydı yaptıran öğrencilerin listesinden her ders sonrası, sisteme kayıtlı tüm dersler için rastgele olarak (bilgileri doğrulayıcı sayıda) öğrenci seçip, öğrencilere mesaj yoluyla dersin müfredat, sunum, zamanı kullanma gibi sadece eğitsel süreçleriyle ilgili olarak kısa anketler yapacak ve bu anketlerden anlık olarak alınan veriler otomasyon tarafından değerlendirilerek yöneticilere ve ders hocalarına “geri dönüt” olarak iletilecektir. Bu geri dönüt sayesinde izlence-ders saati dengesinin uyumu başta olmak performans ve kaliteyi arttırıcı öneriler de ortaya çıkmış olacaktır. Böylece uzun yıllardan beri öğretim üyelerimizin görev-sorumluluk alanında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi çözüm bulunması anlamında ısrar ettikleri büyük bir sorunun giderilerek kalite ve performansı arttırıcı uygulamalara geçilmesi planlanmıştır.

DERSPOT NEDİR?

DERSPOT sistemi bir bilgisayar yazılımı olup web tabanlı çalışmaktadır. Öğrenci-öğretim üyesi-yönetim üçgeninde derslerin işlenişini, performansını takip etmeyi sağlayan bir süreç takip ve performans değerlendirme yazılımdır.

SİSTEMİN ÜÇ ARAYÜZÜ BULUNMAKTADIR
 • a) Öğrenci Arayüzü: Öğrenciler sisteme vatandaşlık numarası veya öğrenci numarası ile girerek kullanabilecektir. Öğrenciler haftalık ders programlarını, o hafta (veya o dönem) anlatılacak konuları görebilir, varsa dokümanları indirebilirler. Ayrıca öğrenciler, derslerin işlenmesinden hemen sonra cep telefonlarına gönderilecek SMS ile verilen linki (bağlantıyı) tıklayarak girdikleri derse ait ankete katılacaklardır. Böylece derslerin performansının ölçülmesine yardımcı olarak, eğitimde kalitenin arttırılması çalışmalarına destek vermiş olacaklardır.
 • b) Öğretim Üyesi Arayüzü:
  • Öğretim üyesi sisteme, e-posta adreslerini Kullanıcı adı olarak, Üniversite sicil numarasını da şifre olarak yazıp girecektir.
  • Öğretim üyesi haftalık ders programında ismine atanmış derslerin adını ve ders günü-saatini görecektir. Bu ekranda “İzlence Gir” kısmını tıklayarak sisteme izlencelerini ayrı ayrı yükleyecektir.
  • Hem dönemlik hem de haftalık izlencelerin girilmesi zorunludur. Dönemlik izlence pdf veya doc dosyası olarak bir defaya mahsus olmak üzere yüklenecek, haftalık izlenceler ise seç-kopyala-yapıştır şeklinde ilgili haftalara eklenecektir.
  • Dersin ilerleyen haftalarında, 14 hafta boyunca gerekirse her hafta “Haftalık İzlenceler” kısmına öğrencilere bilgi iletmek, ödev vermek, hatırlatma yapmak, istekte bulunmak gibi ek bilgiler yazabilir, güncellemeler yapılabilir. Öğrenciler bu sayede derse gelmeden önce gelişen durumları sistemden öğrenecektir.
  • İzlenceler, 21 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar hazırlanarak sisteme tek dosya halinde yüklenmesi gerekmektedir.
  • Öğretim üyeleri, sistemde izlence ekleme dışında herhangi bir işlem yapamayacaklardır.
 • c) Yönetici Arayüzü: Bölüm Başkanı, Dekan/Müdür, Rektör gibi üst yönetim tarafından onaylama, haftalık ders programını görme, gün- saat bazında yapılıyor olan dersleri, sınıf adlarını görme, öğretim üyelerini, izlencelerini ve anket sonuçlarını görme gibi katmanları içerir. Bölüm Başkanları: 21 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar hazırlanarak sisteme tek dosya halinde yüklenen izlenceler, bölüm başkanları tarafından 21-22 Eylül 2015 günlerinde kontrol edilecek, uygun olanlar onaylanacak, uygun olmayanlar düzeltilmek üzere ilgili dersi veren öğretim elemanına geri gönderilecektir. İzlence yükleme ve Bölüm Başkanı onayı işlemlerinin 22 Eylül 2015 Salı günü saat 24:00 e kadar tamamlanması öngörülmektedir.
DERSPOT NASIL ÇALIŞACAK?
 • 1) Öğretim elemanlarının derslerle ilgili (izlence, haftalık program vd) tüm bilgilerinin yer aldığı bu otomasyon yazılımı, izlenceler ve ders programları sisteme aktarıldıktan /onaylandıktan sonra, derslerin başlamasıyla birlikte otomatik olarak tarihe bağlı olarak çalışmaya başlayacaktır.
 • 2) Her kullanıcı, tanımlanma seviyesine göre sistemden bilgi alacaktır.
 • 3) Sistem, tanımlı yetkilendiremeye göre kullanıcıyı, ilgili sayfalara yönlendirecektir.
 • 4) Sistem, derslerin bitiş saatine göre anket çalışmasını başlatacaktır. Dersin bitiş saatinde o derse “ders kaydı” yaptırmış öğrenciler içinden belli sayıda öğrenci rastgele seçecek ve bu öğrencilere SMS ve şifre gönderecektir. SMS ücretsiz olup öğrenciyi, girdiği ders ile ilgili ankete katılmak üzere davet edecektir. Bu anket bir bağlantı (link) üzerinden gerçekleşecektir. SMS ile birlikte gönderilen şifre gerek mobil cihazdan ve gerekse web ortamından “o ders ve o kişiye” ait olarak kullanılacaktır.
 • 5) Derse katıldığını ve ankete katılmak istediğini beyan edip onaylayan öğrencilere “dersin işlenişi, izlenceye uygunluğu, derste kullanılan süre, vd. eğitsel süreçler” kısa sorulu anketler vasıtasıyla uygulanacaktır. İlerleyen zamanlarda anket soruları değiştirilebilecektir.
 • 6) Anket, dersin bitişinden hemen sonra belirli bir zaman zarfında gerçekleşecektir (mesela 15 dakika içinde). Öğrenciler, bu sürenin dışındaki saatlerde anketleri cevaplaması mümkün olmayacaktır.
 • 7) Anketlerden sisteme gelen ham veriler, DERSPOT yazılımı tarafından istatistiksel analizlere tabi tutularak “Üst Yöneticilere” gün-gün, hafta hafta ve dönem olarak raporlanacaktır. Yönetim, bu sonuçları açıklama, sonuçları paylaşma vd. sonuçları kullanmada bütün yetkileri kendisi belirleyecektir.
BU İKİ ADIMI KİMLER NASIL UYGULAYACAK?
 • 1) İzlence hazırlama ve Ders Performans Otomasyonu uygulaması Üniversitemizin sınıf/bölüm/program farkı gözetmeksizin 2015-2016 öğretim yılında tüm fakülte ve yüksek okullarında güz yarıyılından başlamak üzere uygulanacaktır.
 • 2) KPSS veya diğer sınavlarda soru çıkmayan/çıkmayacak dersleri veren öğretim üyeleri izlencelerinde (yine %20-30 civarında) sadece müfredat değişikliği, müfredat arttırımı ve güncellemeler yapacaktır. KPSS ile ilgili bir çalışma yapmayacaklardır.

Uygulama Esnasında

 • Ders içinde müfredatta (izlencede) verilen konular anlatılıp bitirildikten sonra sınav çalışmaları “KPSS etkinlikleri” şeklinde gerçekleştirilecektir. Yani o hafta müfredatta verilen konu ile ilgili KPSS soruları varsa hem ders anlatılacak hem de KPSS soruları çözülecek, testler, ödevler, tartışmalar vd. etkinlikler oluşturulacaktır.
 • Önümüzdeki öğretim dönemlerinden sonra bu çalışmaların sonucunda tecrübe edilecek konu/soru birikimleri gibi etkinlikler, Sürekli Eğitim Merkezimiz bünyesinde kurslar vasıtasıyla değerlendirilecektir. Böylece hem kendi öğrencilerimize hem de ilimizde iş-meslek edinme sınavlarına çalışan mezun öğrencilerin istifadesine sunulacaktır.
FİNAL HEDEFİMİZ

Mezun öğrenci portföyümüzü, “iyi bir üniversite eğitimi almanın yanında, alacağı destekleyici eğitimler ile mezun olduktan hemen sonra iş bulan öğrenciler” olarak hedefliyoruz.

Bu sonuç, öğretim elemanlarının kişisel performanslarının ve başarılarının bir ölçüsü olması yanında kurumun başarısının da bir göstergesi olacaktır. Final hedefimiz: “bu hızlı rekabet içinde ayakta kalmanın yegâne yolu, üniversite eğitimini, iş-meslek edinmede daha etkin kullanan mezunlar” yetiştirmektir.

Gerek ders izlencelerinin hazırlanıp sisteme girilmesi, dağıtılması ve gerekse DERSPOT otomasyon sisteminin çalışması, öğretim elemanlarımızın bireysel çaba ve sisteme sağlayacakları destekler ile sağlanacaktır. Öğretim üyeleri öğrencilerini bu anlamda devamlı bilgilendirerek, teşvik ederek sistemi işler halde tutacaklarına inancım tamdır. Bu anlamda tüm öğretim elemanlarımızın konuya akademik etik, ciddiyet ve hassasiyetle eğilmelerini rica ederim.

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

Rektör