I. DÖNEM Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders Programı